Privacy beleid

PRIVACY & COOKIES

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we u informeren over onze Privacyverklaring. Om meer transparante en duidelijke informatie te geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hebben we onze Privacyverklaring onderverdeeld in verschillende categorieën. Elke categorie beslaat een onderwerp waarin we in detail beschrijven welke persoonlijke gegevens we van u hebben en hoe we die gebruiken. Scroll hiervoor naar beneden. We hebben ook de informatie over uw rechten uiteengezet, bijvoorbeeld hoe u toegang kan krijgen tot uw gegevens en hoe u beëindiging van het gebruik van uw gegevens kunt aanvragen.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Het Nederlandse bedrijf AMARA MODE B.V. is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

AMARA MODE B.V
Prins Willem Alexander Promenade 29
2284 DH Rijswijk (ZH)
KVK-nummer: 61536113
BTW-nummer: 854380310B01

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte, de zogenaamde ”EER” en zullen nimmer worden verwerkt in een land buiten de EER.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Medewerkers van AMARA hebben inzage in uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden enkel gebruikt om u te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kunt u vinden onder elk specifiek proces hieronder.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang: 

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met AMARA waarna uw persoonsgegevens via de e-mail zullen worden verschaft.

Recht op portabiliteit: 

Wanneer AMARA uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Recht op correctie:

U heeft het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.
Als u een AMARA-account heeft, kunt u uw persoonsgegevens zelf aanpassen op uw account.

Recht op verwijdering:

U heeft het recht om op elk moment de door AMARA verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, met uitzondering op de volgende situaties:

 • u heeft een lopende zaak met de klantenservice.
 • u heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden.
 • u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij AMARA, ongeacht de betalingswijze.
 • u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt.
 • uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten.
 • uw kredietaanvraag is de afgelopen drie maanden afgewezen.
 • indien u een aankoop heeft gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van AMARA. AMARA zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.
Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:

 • de instructies volgen in elke marketingmail.
 • de instellingen van uw AMARA-account aanpassen.

Recht op restrictie:

U heeft in de volgende omstandigheden het recht om AMARA te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van AMARA, beperkt AMARA elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
 • indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet AMARA elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
 • als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • als AMARA de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via dataprotection@amaramode.nl.
Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat AMARA uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens voor de online verkoop?
We hebben uw persoonsgegevens nodig om uw aankopen online op AMARA te beheren, door uw bestellingen en retourzendingen te verwerken via onze onlinediensten en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van uw items.
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren.
We gebruiken ook uw gegevens om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te identificeren en om uw wettelijke leeftijd voor online shopping te valideren en om uw adres te bevestigen met externe partners.
We willen u verschillende alternatieve betaalmethoden aanbieden en analyseren uw gegevens om uit te vinden welke alternatieve betaalmethoden voor u beschikbaar zijn, met inbegrip van uw betalingsgeschiedenis en kredietcontroles
Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • kredietinformatie
 • bestelgegevens

Als u een AMARA-account hebt, verwerken we ook uw persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account of lidmaatschap, zoals de ID van uw account en uw aankoopgeschiedenis.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgestuurd aan bedrijven om uw adres te valideren, aan communicatiebureaus om u een bestelbevestiging te sturen, aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling, aan betalingsdienstaanbieders voor uw betaling, aan kredietinformatiebureaus voor identiteitscontroles en kredietcontroles en aan incassobureaus.

Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangende ondernemingen een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling bij AMARA te verwerken en leveren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u bij ons als actieve klant geregistreerd staat.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wanneer u gebruik maakt van AFTERPAY of een krediet aanvraagt als betaalwijze, maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot de toetsing van uw kredietwaardigheid. U heeft het recht om uw standpunt kenbaar te maken en om bezwaar te maken tegen de beslissing bij een lid van het personeel.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens voor direct marketing?

Uw gegevens zijn nodig om u marketingaanbiedingen, informatie-enquêtes en uitnodigingen te kunnen versturen via e-mails, tekstberichten, telefoongesprekken en de post.

Om uw ervaring met AMARA te optimaliseren, voorzien we u van relevante informatie, bevelen we producten aan, sturen we u herinneringsberichten over producten die zich nog in uw shoppingbag bevinden en sturen we u gepersonaliseerde aanbiedingen. Al deze geweldige diensten zijn gebaseerd op uw vorige aankopen, waar u op geklikt hebt en informatie die u ons verstrekt hebt.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en postcode
 • of u updates wilt ontvangen (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)
 • geslacht (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)
 • op welke producten en aanbiedingen u hebt geklikt

Als u een AMARA-account hebt, verwerken we ook uw persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account en lidmaatschap, zoals:

 • naam
 • adres
 • leeftijd
 • aankoopgeschiedenis
 • hoe u door de site hebt genavigeerd en waar u op hebt geklikt

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing. Met uitzondering van marketing per post, met inbegrip van catalogi, die aan u verstuurd worden op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Het recht om uw toestemming in te trekken:

U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing.

Wanneer u hiervoor kiest, is AMARA niet in staat om u verdere direct marketing aanbiedingen of informatie te sturen op basis van uw toestemming.

Indien u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u (heel simpel):

 • de instructies volgen in elke marketingmail
 • de instellingen aanpassen van uw AMARA-account

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming hiervoor intrekt.

Met betrekking tot e-mail marketing, beschouwen we u als een inactieve klant als u het afgelopen jaar geen e-mail hebt geopend.
Na deze tijdsperiode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens voor uw account?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijke account te creëren en beheren, om u een gepersonaliseerde en relevante ervaring met AMARA te bieden.

We voorzien u van uw bestelgeschiedenis en details over uw bestellingen en stellen u in staat om uw accountinstellingen te beheren. We voorzien u ook van eenvoudige manieren om accurate en bijgewerkte informatie te handhaven, zoals contactgegevens en betalingsgegevens. We stellen u ook in staat om items in uw shoppingbag op te slaan, geven u aanbevelingen over maten en geven u de mogelijkheid om de producten die u bij ons hebt gekocht, te beoordelen.

Om u te voorzien van relevante productaanbevelingen, verwerkt AMARA uw navigatie- en browsegeschiedenis op onze website uw aankoopgeschiedenis en productbeoordelingen alsook de gegevens die u aan ons hebt verstrekt door middel van uw account.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?

We verwerken altijd uw e-mailadres en wachtwoord die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een AMARA-account.

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken:

 • contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • land
 • accountinstellingen
 • versleutelde betaalkaartgegevens

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u een aankoop doet:

 • bestelgeschiedenis
 • leveringsinformatie
 • betalingsgeschiedenis

We verwerken ook de volgende categorieën persoonsgegevens in verband met uw cookies:

 • klikgeschiedenis
 • navigatie- en browsegeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens m.b.t. uw account is gebaseerd op uw toestemming wanneer u uw AMARA-account aanmaakt.

De verwerking van uw persoonsgegevens om u te voorzien van relevante productinformatie, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Het recht om uw toestemming in te trekken:

U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en zal AMARA niet meer in staat zijn u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een actief AMARA-account hebt.

U hebt het recht om op elk moment uw account te beëindigen. Als u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en wordt u als inactief beschouwd. We bewaren uw persoonsgegevens in het geval van wettelijke voorschriften of een open geschil.

Nadat uw account is beëindigd, worden uw gegevens verwijderd.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van AMARA door contact met ons op te nemen via dataprotection@amaramode.nl. Uw account wordt dan verwijderd en we zullen onze diensten niet langer aan u kunnen verlenen.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en social media.

We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken alle gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieën:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • geboortedatum
 • betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • kredietinformatie
 • bestelgegevens
 • account- of lidmaatschapsnummer
 • alle correspondentie op dit gebied

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Als u een klant bent binnen de Aziatische regio, worden uw gegevens doorgestuurd aan ons externe klantenservicebureau.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van AMARA.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens in verband met telefoon en e-mail logs en correspondentie 100 dagen en uw gegevens in verband met casemanagement 12 maanden.

Met betrekking tot klachten in de winkel, worden uw persoonsgegevens twee jaar bewaard, behalve in de VS waar ze vijf jaar worden bewaard.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van AMARA. AMARA zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als u onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken permanente cookies om uw gewenste startpagina op te slaan en om uw details op te slaan indien u hier toestemming voor geeft in uw instellingen.

We gebruiken cookies om uw favoriete producten op te slaan.

We gebruiken sessiecookies als u gebruikmaakt van de productfilter en om te controleren of u bent ingelogd of een artikel in uw shoppingbag hebt geplaatst.

Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal.

Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina’s verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.

We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat wij u marketingmateriaal in andere sites/kanalen kunnen geven.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verbinden alleen uw cookies met uw persoonsgegevens als u ingelogd bent op uw AMARA-account.

Als u bent ingelogd op uw account, is de juridische grondslag gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

AMARA bewaart niet uw persoonsgegevens. U kunt cookies eenvoudig via uw browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder “Help” in uw browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, krijgt u geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site.

Bestellingen voor 12:00 worden dezelfde dag verzonden. Verzending €4,95